Bez kategorii

Promocja 360 zł za otwarcie Konta 360° lub 360° Student w Millennium Bank.

Mogę otrzymywać prowizję za polecenie produktów finansowych, ale nie wpływa to na moje opinie. Więcej.

Promocja “Aż 360 zł z Kontem 360°”- edycja II

Dla kogo?

Promocja dotyczy kont: Konta 360° lub Konta 360° Student.

W promocji może wziąć  udział każda pełnoletnia osoba, która nie jest pracownikiem banku i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Do wzięcia udziału w promocji konieczna jest akceptacja regulaminu oraz posiadanie zarejestrowanego numeru telefonu. W odróżnieniu od innych banków, w promocji mogą wziąć udział również osoby posiadające inne produkty Banku Millennium (np. kartę kredytową) oraz osoby powiązane z Bankiem. W promocji nie mogą natomiast wziąć udział osoby, które posiadały a rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku Millennium po 1 stycznia 2019 roku.

Ramy czasowe

Promocja rozpoczyna się 1 lutego 2022 i trwa do 31 marca 2022 roku. Bank zastrzega sobie wcześniejsze zakończenie promocji w przypadku osiągnięcia 20 000 rejestracji. 

Co zrobić, aby wziąć udział w promocji?

Promocja została podzielona na dwa etapy. W każdym z nich można zdobyć premię w wysokości 180 zł.

Etap I

W pierwszym etapie należy złożyć wniosek o otwarcie konta, zaznaczając zgody na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych przez internet i telefon. 

Wniosek o Konto 360° możesz złożyć tutaj;

Wniosek o Konto 360° Student możesz złożyć tutaj.

Umowę o konto wraz z kartą debetową należy zawrzeć do 31 marca 2022 r.

Aby uzyskać premię w pierwszym etapie należy także do końca miesiąca następującego po miesiącu zawarcia umowy (czyli jeżeli umowa została zawarta w lutym, to w marcu):

 • aktywować aplikację mobilną,
 • wykonać co najmniej jedną transakcję kartą debetową lub BLIKiem. 

Nagroda I:

Jeżeli spełnisz wszystkie powyższe warunki, to swoją premię w wysokości 180 zł uzyskasz w kolejnym miesiącu po spełnieniu warunków etapu I (czyli jeżeli założyłeś konto w lutym, a warunki spełniłeś w marcu, to swoją nagrodę otrzymasz do końca kwietnia).

Ważne:

Pod uwagę nie będą brane wypłaty gotówki oraz transakcje, które nie są opłatą za towary i usługi, np. przelewy BLIK na telefon oraz opłata za gry hazardowe.

Zgód marketingowych nie możesz odwołać co najmniej do końca trwania promocji. 

Etap II

Aby zdobyć premię w drugim etapie należy wykazać się aktywnością na koncie i spełnić 

2 warunki w każdym z trzech kolejnych miesięcy następujących po otwarciu konta (jeżeli konto zostało otwarte w lutym, to warunki należy spełnić odpowiednio w marcu, kwietniu i maju):

 • zasilić konto na kwotę łączną min. 1000 zł. Za wpływy na konto nie uznaje się przelewów wewnętrznych pomiędzy swoimi rachunkami.
 • dokonać co najmniej jednej płatności kartą debetową przynależną do konta lub BLIKiem. Pod uwagę nie będą brane wypłaty gotówki oraz transakcje, które nie są opłatą za towary i usługi, np. przelewy BLIK na telefon oraz opłata za gry hazardowe.

Nagroda II:

Premia 180 zł zostanie przekazana w kolejnym miesiącu po spełnieniu warunków (tzn. jeżeli konto zostało założone w  lutym, a warunki zostały spełnione w marcu, kwietniu i maju, to premia zostanie wypłacona do końca czerwca 2022 r.).

Ważne:

Do tego czasu konto musi być aktywne (nie możesz go rozwiązać lub wypowiedzieć umowy), a jeśli założyłeś konto metodą na selfie to do tego momentu musisz potwierdzić swoją tożsamość i przedstawić wzór podpisu w dowolnej placówce Banku.

Pieniądze wpłyną na otwarte w promocji konto w Banku Millennium. Nie ma możliwości wskazania innego konta.

Premie otrzymane za otwarcie konta są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych i nie podlegają rozliczeniom z Urzędem Skarbowy.

W jaki sposób zawrzeć umowę na otwarcie konta?

Po złożeniu wniosku o otwarcie konta, umowę możesz podpisać na kilka sposobów:

Dodatkowe premie

100 zł z Kontem 360° Junior i 500+

Dodatkowo do 31 marca 2022 r. załóż online Konto 360° Junior dla Twojego dziecka i zyskaj nawet 100 zł na eKarcie podarunkowej goodie.

Spełnij poniższe warunki do 29 kwietnia 2022 r. i zdobądź pierwsze 50 zł:

 • Jeżeli konto należy do dziecka poniżej 7 lat, to warunkiem uzyskania premii jest wpływ na konto w wysokości co najmniej 100 zł. 
 • Jeżeli konto należy do dziecka powyżej 7 lat, to oprócz wpływu na konto w wysokości 100 zł, należy przynajmniej raz zapłacić kartą debetową, BLIKiem lub telefonem oraz aktywować aplikację mobilną. 
 • Pamiętaj także o wyrażeniu zgód marketingowych w imieniu dziecka.

Kolejne 50 zł zdobędziesz, jeżeli do 29 kwietnia 2022 r. złożysz wniosek o 500+ i wskażesz konto 360° Junior jako miejsce wpływu środków. 

Najważniejsze informacje o Koncie 360°

 • Prowadzenie konta za 8 zł lub 0 zł przy wpływach min. 1000 zł miesięcznie.
 • Obsługa karty za 7 zł lub 0 zł przy min. 1 płatności kartą lub BLIKiem i wpływie na konto min. 1 000 zł w miesiącu.
 • Wypłata gotówki ze wszystkich bankomatów za darmo.
 • Bezpłatne przelewy internetowe.
 • Możliwość korzystania z wypłat cashback za 0 zł.