Banki

N26 Ubezpieczenie Turystyczne

Mogę otrzymywać prowizję za polecenie produktów finansowych, ale nie wpływa to na moje opinie. Więcej.

N26, podążając za trendem innych banków cyfrowych, takich jak Revolut, wprowadził dla swoich klientów opcję ubezpieczenia turystycznego w ramach płatnych planów. W niniejszym artykule przyjrzymy się, jakie wymogi muszą zostać spełnione, aby móc korzystać z tej formy ochrony, jakie zalety niesie ze sobą posiadanie ubezpieczenia turystycznego w N26, oraz jakie aspekty oferty mogłyby zostać jeszcze ulepszone. Zapraszam do lektury.

Czym Jest N26?

N26, założony w 2013 roku przez Valentina Stalfa i Maximiliana Tayenthala, to dynamicznie rozwijający się bank cyfrowy, który zyskał uznanie na arenie międzynarodowej, regularnie pojawiając się na liście najlepszych banków świata według Forbes.Obecnie, z usług N26 korzysta 8 milionów klientów w 24 krajach.

Charakterystyczną cechą N26 jest silne skoncentrowanie na technologii mobilnej, co przejawia się w dostępie do przejrzystej i pełnej funkcjonalności aplikacji mobilnej. Bank działa całkowicie online, co pozwala na ograniczenie kosztów operacyjnych i oferowanie usług po konkurencyjnych cenach. Portfolio N26 obejmuje różnorodne rodzaje kont, począwszy od standardowych, przez plany premium, takie jak N26 Metal, aż po konta biznesowe.

N26 jest regulowany przez niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Finansowego (BaFin) i Europejski Bank Centralny (EBC), zapewniając bezpieczeństwo środków klientów. Bank stosuje technologie szyfrowania i uwierzytelnianie dwuskładnikowe dla ochrony danych klientów.

Jak Działa Ubezpieczenie N26

Ubezpieczenie turystyczne oferowane przez N26 jest dostarczane przez AWP P&C S.A., Oddział w Holandii, działający jako Allianz Travel lub Allianz Assistance. 

Klienci N26 mają dostęp do tego ubezpieczenia automatycznie po aktywacji planu N26 You lub Metal, bez konieczności oddzielnej aktywacji ubezpieczenia czy informowania banku o planach podróży. Ubezpieczenie jest aktywne zarówno podczas podróży międzynarodowych, jak i krajowych, pod warunkiem, że dystans podróży przekracza 100 km od domu.

Zobacz także: Ubezpieczenie Turystyczne N26 Versus Revolut

Do Kogo Jest Skierowane Ubezpieczenie Podróżne N26? 

Ubezpieczenie podróżne oferowane przez N26 jest dostępne dla pełnoletnich klientów, których miejsce zamieszkania, czyli miejsce stałego pobytu do celów prawnych i podatkowych, zgadza się z adresem zarejestrowanym na ich koncie N26. 

Aby skorzystać z tego ubezpieczenia, konieczne jest posiadanie konta w pakiecie You lub Metal. Ubezpieczenie nie jest dostępne dla użytkowników darmowego konta Standard oraz najtańszego płatnego pakietu Smart. 

Według ankiety, przeprowadzonej na zlecenie Rankomat.pl, tylko co czwarty Polak wykupuje ubezpieczenie turystyczne za każdym razem, gdy wyjeżdża za granicę.

Ubezpieczenie obejmuje wszystkie podróże zagraniczne oraz podróże w kraju, odbywające się w odległości co najmniej 100 km od miejsca zamieszkania. Ubezpieczeniem nie są objęte wyjazdy w celach zdrowotnych. Dodatkowo, podróż objęta ubezpieczeniem może trwać maksymalnie 90 dni i musi się rozpoczynać i kończyć w kraju zamieszkania klienta. 

Z ubezpieczenia mogą także skorzystać członkowie rodziny posiadacza konta, w tym małżonkowie lub pełnoletnie osoby mieszkające z nim co najmniej 12 miesięcy, a także dzieci do 25 roku życia, które są uczniami lub studentami, pod warunkiem, że odbywają wspólną podróż.

Ile Kosztuje Ubezpieczenie Podróżne w N26?

Dobra informacja jest taka, że N26 nie pobiera żadnych dodatkowych opłat z tytułu ubezpieczenia. Ubezpieczenie podróżne jest wliczone w cenę planu You lub Metal, a Ty nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów z nim związanych. Koszt planów to:

 • You – 9,90 euro/ mc;
 • Metal – 16,90 euro/ mc.
N26

N26

N26 to cyfrowy bank, który oferuje szeroki wachlarz produktów finansowych, w tym konta osobiste i biznesowe, inwestycje w kryptowaluty, usługi wymiany walutowej oraz ubezpieczenia podróżne.

Załóż konto

Zakres Ochrony

Poniżej wyciąg najważniejszych punktów z ubezpieczenia N26. Ważne: jeżeli podana poniżej kwota jest opisana jako “na podróż”, oznacza to, że podana kwota dotyczy całości podróży bez względu na liczbę beneficjentów lub roszczeń z nią związanych.

 • Opiekę medyczną, w tym także transport medyczny, w razie nagłej niespodziewanej choroby lub urazu do kwoty 1 miliona euro na podróż. 
 • Pomoc stomatologiczną w przypadku urazu, infekcji lub złamania zęba oraz zgubienia plomby do kwoty 250 euro na podróż. 
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC – pokrycie roszczeń do 500 tysięcy  euro na podróż za szkody lub obrażenia spowodowane przez użytkownika osobie trzeciej podczas pobytu za granicą.
 • Opiekę medyczną w razie wypadku w trakcie uprawiania sportów (nie dotyczy uczestnictwa w zawodach profesjonalnych i amatorskich oraz uprawiania sportów wysokiego ryzyka).
 • Transport medyczny do kraju lub transport zwłok (koszt rzeczywisty).
 • Ubezpieczenie akcji ratowniczej w kwocie do 2300 euro na podróż.
 • Ubezpieczenie na wypadek rezygnacji z podróży z istotnych przyczyn, takich jak wypadek lub choroba, w wysokości do 10 tysięcy euro na podróż. Ubezpieczenie dotyczy tylko bezzwrotnych kosztów poniesionych przez Beneficjenta. Obowiązuje udział własny w wysokości 20 euro.
 • Ubezpieczenie na wypadek przerwania podróży z tytułu wydarzenia podczas podróży objętego ubezpieczeniem do 10 tysięcy euro na podróż za niewykorzystane koszty podróży oraz pokrycie kosztu biletu w klasie ekonomicznej.
 • Ubezpieczenie od opóźnienia podróży powyżej 2 godzin w wysokości do 500 euro na podróż.
 • Ubezpieczenie bagażu do kwoty 2000 euro (do 500 euro w przypadku opóźnienia do 4 godzin) na podróż
 • Ubezpieczenie od zgubienia, kradzieży lub zniszczenia dokumentów podróżnych do kwoty 500 euro na podróż.
UbezpieczenieN26 YouN26 Metal
Opieka Medycznado €1 000 000,00do €1 000 000,00
Pomoc Stomatologicznado €250,00do €250,00
Transport Medyczny do KrajuKoszt rzeczywistyKoszt rzeczywisty
Transport ZwłokKoszt rzeczywistyKoszt rzeczywisty
Poszukiwania i Ratownictwodo  €2300,00do  €2300,00
OCdo € 500 000,00do € 500 000,00
Rezygnacja z Podróżydo €10 000,00do €10 000,00
Opóźnienie w Podróżydo €500,00do €500,00
Opóźnienie Bagażudo €500,00do €500,00
Zgubienie, Kradzież lub Zniszczenie Bagażudo €2000,00do €2000,00

Wady i Zalety

Skupię się tutaj na najważniejszych aspektach.

Zalety

Zacznijmy od zalet.

 • Ubezpieczenie jest aktywne od momentu aktywowania jednego z planów (You lub Metal). Nie jest konieczne dodatkowe uruchamianie ubezpieczenia lub informowanie Banku o planowanym wyjeździe. 
 • Ubezpieczenie obejmuje także podróże wewnątrz kraju (dotyczy opóźnień, anulowania lub utraty bagażu), o ile ich odległość jest większa niż 100 km.
 • Ubezpieczeniem objęte są podróże po całym świecie.

Wady

A oto lista wad:

 • Jeżeli planujecie dłuższą podróż bez powrotu do kraju zamieszkania, to powinniście poszukać innego ubezpieczenia. Podróż objęta ubezpieczeniem w N26 nie może przekraczać 90 dni oraz musi się rozpoczynać i kończyć w kraju zamieszkania. 
 • Ubezpieczeniem nie są objęte podróże w celach zdrowotnych.
 • Dostępny jest tylko jeden pakiet ubezpieczenia i nie ma możliwości dostosowania go do własnych potrzeb.. 
 • Brak ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Moja Opinia

Ubezpieczenie turystyczne N26 stanowi dobrą propozycję dla osób, które często podróżują. Za miesięczną opłatę 9,90 euro, użytkownicy planu N26 You otrzymują kompleksowe ubezpieczenie, które eliminuje potrzebę zawierania dodatkowych polis przed każdym wyjazdem. 

Zobacz także: N26 – Moja Opinia

Pakiet ubezpieczeniowy N26 obejmuje nie tylko ubezpieczenie medyczne, ale również zabezpiecza przed konsekwencjami rezygnacji z podróży, opóźnieniami w podróżach oraz utratą bagażu. Istotnym atutem jest również fakt, że ubezpieczenie rozszerza się na członków rodziny podróżujących wraz z właścicielem konta.

Mimo wielu zalet, istnieją również pewne ograniczenia, które warto mieć na uwadze. Ograniczenie podróży do 90 dni może być problemem dla osób planujących dłuższe wyjazdy. Ponadto, dużą wadą jest brak w pakiecie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). 

Podsumowując, prawdopodobnie możemy znaleźć ubezpieczenie z lepszym zakresem bezpośrednio w firmie ubezpieczeniowej. I na pewno możemy je dopasować według własnych potrzeb, czego w N26 zrobić nie możemy. Jednak zaletą ubezpieczenia w N26 jest to, że w ogóle nie musimy szukać.

N26

N26

N26 to cyfrowy bank, który oferuje szeroki wachlarz produktów finansowych, w tym konta osobiste i biznesowe, inwestycje w kryptowaluty, usługi wymiany walutowej oraz ubezpieczenia podróżne.

Załóż konto

Jak Zgłosić Roszczenie?

Roszczenia można zgłaszać mailowo na adres N26warranty.nl@allianz.com lub telefonicznie pod numerem telefonu +48222630776. Serwis Allianz jest dostępny przez całą dobę. 

Kontaktując się z ubezpieczycielem należy podać kilka informacji:

 • podać pełny adres i numer telefonu do swojego aktualnego miejsca pobytu;
 • opisać sytuację jak najdokładniej i przekazać wszystkie niezbędne informacje;
 • warto także znać nazwy wszystkich punktów kontaktowych w placówkach publicznych, takich jak lekarz, szpital, policja.

Pytania i Odpowiedzi

Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne N26?

Ubezpieczenie turystyczne jest wliczone w cenę konta N26 w pakiecie You i Metal i kosztuje odpowiednio 9,90 euro i 16,90 euro miesięcznie. 

Jak skorzystać z ubezpieczenia turystycznego N26?

Aby móc z niego skorzystać, musisz najpierw aktywować jeden z płatnych pakietów N26 – You lub Metal. Od momentu aktywacji tego planu, ubezpieczenie turystyczne jest uruchamiane automatycznie, co oznacza, że nie ma potrzeby podejmowania dodatkowych kroków ani informowania N26 o planowanych podróżach.

Kiedy wyruszasz w podróż, która spełnia warunki określone przez N26 (takie jak odległość podróży i czas trwania), jesteś automatycznie objęty ubezpieczeniem. To sprawia, że proces korzystania z ubezpieczenia jest wygodny i bezproblemowy dla użytkowników, którzy wybrali jeden z wymienionych planów.

Źródła

Do napisania artykułu wykorzystałam następujące źródła:

 1. Informacja do Warunków dla beneficjentów do umowy ubezpieczenia grupowego „Ubezpieczenie podróżne do rachunku N26 You” zgodnie z art. 17 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
 2. Informacja o ochronie prywatności
 3. Ubezpieczenie Rachunek N26 You
Subscribe
Powiadom o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments